Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Oratoryo

10 Aralık 2022

     Koro, solo ve orkestra için yazılmış olan, oyun unsuruna dayanmayan kutsal sayılan kilise musikisi niteliğindeki eser. İtalyanca oratorio (=dua yeri, oratoryo; hitabetle ilgili) sözünden. İtalyancada oratore (=konuşmacı, hatip) sözüyle bağlantılıdır. Latince ōrātor (=konuşmacı; sözcü, hatip) ve ōrātōrius (=hitabetle ilgili, hatipliğe ilişkin) sözlerine dayanmaktadır. Latince ōrāre (=konuşma, dua etme) yükleminden kaynaklanmıştır. Latincede yer adı belirten -(t)orium ekinden oratorium (oratoryum: ‘dua yeri’) sözü türetilmiştir. İngilizce oratorio, Almanca Oratorium, Fransızca ve İspanyolca oratorio, Portekizce oratório, Romence oratoriu, Rusça oratoriya, Flemenkçe, İsveççe ve Norveççe oratorium, Yunanca oratório.