Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Orcik

3 Mayıs 2021

     Üzüm şırasından yapılmış olan bademli veya cevizli sucuk. Ermenice roçik  (=cevizli veya bademli meyve derisi) sözüyle ilişkilidir. Ermenicenin Harput ağzında orcik sözü ‘bademli veya cevizli sucuk’ olarak biliniyor. TDK Derleme Sözlüğü ek cildinde (Cilt: XII) Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Muhundu nahiyesinin Canik köyünde cevizli sucuğa orcik denildiği yazıyorsa da bu bilginin sehven girilmiş olduğunu belirtmek zorundayım. Bu köyde sucuğa orcik değil Elazığlıların orcik dediklerine sıcuḥ denilmektedir. Harput Ermenilerindeki orcik sözü, Arapkir Ermenilerince roçik olarak ifade edilmiş. Orcik sözü Elazığ’a mücavir olan Diyarbekir’de de dile getirilmiş. Aynı sözün Erzincan yöresinde orocik, Malatya dolaylarında orucik şekli telaffuz edilmiştir. Orcik sözü Anadolu coğrafyasının Batısında yaygın değildir. Yalnız Bolu’nun bir kesiminde ‘cevizli sucuk’ karşılığında ürücük sözünün kullanıldığı belirlenmektedir.