Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinaryüs

24 Mayıs 2020

     Kendi alanında işleri organize eden profesördür. Avrupa üniversitelerinde çeşitli profesörlük statüleri mevcuttur. Alman üniversite sisteminden alınan “professor ordinarius” unvanı, dışarıdan alınmış profesörlerin (=professor extraordinarius) aksine, halihazırda üniversitede görev yapan ve o nedenle, mevzuata, teammüllere uygun olarak yükseltilen profesörler ifade ediliyordu. Professor Latincede ‘öğretmen’ karşılığında biliniyordu. Ordinārius ise aynı dilde ‘mevzuata uygun, usule uygun, düzenli, mûtad olan’ demekti. Ordinaryüs profesörler, aslında ‘kurumun kendi içinde yükseltilen’ profesörlerdi. Ordinaryüs profesörlere, alanındaki bölümün başkanlığı tahsis edilirdi. 1981 yılında, daha önceden bu unvana sahip olanların hakları korunmak kaydıyla ordinaryüslük unvanı lağvedildi. Latince ordinarius, Eski Yunanca ὄrthios (=yukarıya doğru yükselen) ve ὀrthós (=teammüllere uygun) sözleriyle bağlan tılıdır. Latince ortus (=çıkan, yükselen) sözü de Eski Yunanca belirtilen sözlerle ilişkili idi. Latince ordinarius sözü, Latince ordo (=düzenli sıra) ile bağlantılıydı. Kısacası, ordinaryüs profesörler, dışarıdan atamayla değil, üniversitenin kendi içinde görev yaparlarken, aynı kurumun teammüllerine göre unvanları yükseltilenlerdi.