Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Öreke

 

15 Şubat 2024

     Eğrilmekte olan yün ve keten gibi şeylerin tutturulduğu ucu çatal değnek. Yunanca róka (=öreke) sözcüğünden. Bu Yunanca sözcük XV. yüzyıl sonrası Osmanlı kaynaklarında öreke şekliyle kullanılmıştır. Almanca Rocken (=öreke) sözcüğüyle ilişkilidir. Eski Yüksek Almanca rocko, Orta Hollandaca rokke, Eski İskandinav rokkr, Proto-Germence rukkon sözcükleri Hint-Avrupa Dillerindeki rug (=eğrilmiş iplik) sözcüğüne dayanmaktadır.