Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Orman

10 Aralık 2021

     Ağaçlardan oluşan geniş alan. Toharca or (=ağaç) sözcüğünden kaynaklanmış görünmektedir. E. V. Sevortyan, Toharca or (=ağaç) ve orman kelimeleri arasında bir bağ kurmuştur. Doerfer de aynı ilişkiye değinmektedir. Ramstedt orman sözündeki -man ekini değirmen kelimesindeki -men ekiyle ilişkilendirmiştir. Uygurca, Kazakça ve Azerice orman, Tatarca ve Başkırtça urman, Özbekçe ormàn. Buna karşılık Türkmenler ormana tokay, Kırgızlar tokoy diyorlar. Farsça urmān ve Kürtçede birçok sözün yanı sıra kullanılan urman şekilleri Türkçeden aktarılmış olmalıdır.