Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek

9 Ağustos 2020

     Misal, nümune, model. Ermenice orinag (=misal, model, tarz, usul) sözünden aktarılmıştır. Ermenicede orinak şekliyle telaffuz edilen bu kelime Orta Çağ boyunca bir kısım Ermenice metinlerde veya kaynaklarda yer almıştır. Orta Çağda Ermeniceden Türkçeye de intikal etmiştir. Fakat Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde örnek sözü kullanılmıyordu. Cumhuriyet döneminde öz Türkçe sanılarak kullanıma sürülmüştür. Ermenicede oren (=ādet) sözüyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. örnek kelimesinin İranî Dilllerden kaynaklandığını sanmıyorum. Bu dillerde örnek yerine numūne kelimesi kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Ermenice orinag sözünün, İbranice torah (=töre, mevzuat, ādet) ve Kürtçe tora (=usul, tarz, gelenek, görenek, ādet) ile bağlantılı olması mümkündür. Tören kelimesi de Kürtçe tora ve İbranice torah ile ilişkilidir. Ermenice oren sözü, tören (>tören) ile aynı kökten kaynaklanmış olabilir. Ayrıntılar için bkz. Töre.