Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Öro

26 Nisan 2023

     Avrupa para birimi. Fransızca Euro (öro: ‘Avrupa para birimi’) sözünden. Fransızca L’Europe (=Avrupa) adıyla bağlantılıdır. Bu adın Latince Europe adına dayandığı anlaşılmaktadır. Latinceye Eski Yunanca Eurṓpē adından intikal etmiştir. Eski Yunanca Eurṓpē Yunan mitolojisine göre Agenor ile Phoiniks’in kızının adıdır ve bu adın Avrupa kıtasına isim olarak verildiği belirlenmektedir. Akadca erēbu (=batı) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Bu sözcük Akadca rabūm (=batmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Akadlılar ‘batı’ karşılığında ereb šamši de diyorlardı. Arap adının kökeni de Akadca erēbu (=batı) sözcüğüyle ilişkilidir. Çünkü Akadlılar kendi batısındaki ülkelere bu adı vermişlerdir. İngilizce Euro, Almanca Euro. Diğer Batı Dillerinde de euro şekli görülüyor. Bu söz Yunanca ve İtalyancada evro şekliyle telaffuz ediliyor. Sonraları Avrupa adına istinaden Türkçede avro sözcüğü TDK tarafından kullanıma sürüldü.  Bkz. Euro.