Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ortak

2 Temmuz 2023

     Birlikte iş yapan şahıslardan her biri. Orta Çağ Türkçesindeki ortak sözcüğünden gelmektedir. Aynı çağda Türkçe or (=kesmek, biçmek) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bununla birlikte Kıpçakça, Kazakça ve Uygurca ortak, Tatarca ve Başkırtça urtak, Kırgızca ortok, Azerice ortag şekliyle kullanılmış veya kullanılmaktadır. Türkçedeki ortak sözcüğünün aynı zamanda aynı dildeki orta sözcüğüyle ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Kuzey Kürtçesindeki ortağ şekli başta olmak üzere, Ermenice ortak, Bulgarca, Arnavutça, Macarca ve Makedonca ortak, Yunanca ortákis şekillerinde yer etmiştir. Çincede wòtuò (=ortak, arkadaş) şekli de biliniyor.