Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ortopedi

25 Nisan 2021

     Önceleri çocukların iskelet yapısını düzeltme sanatına deniliyordu. Günümüzde hareketi sağlayan kemik, kas, eklem, kiriş gibi unsurları tedavi eden cerrahi dalı. Fransızca orthopédie (ortopedi) sözünden. Fransızca orthopédie, ‘vücudun iskelet yapısındaki bozuklukları düzelten tıp dalı’dır. Eski Yunanca orthos (=doğru, düzgün) ve paideia (=eğitim, düzeltme, çocuk yetiştirme) sözlerinden kaynaklanıyor. Eski Yunanca paid (os) kökü çocuğu ifade etmektedir. Bu sözcük İlk Çağda Kürtçeden Eski Yunancaya intikal etmiş olmalıdır. Kürtçe pıt veya pet ‘çocuk’ demektir. Aynı dilde petık veya pıtık şekliyle de ifade ediliyor. İngilizce orthopedy, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Ermenice ve Gürcüce ortopedia, Almanca Orthopädie, Sırpça ortopediya, Flemenkçe orthopedie, Kürtçe ortopedi.