Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Oryantalist

12 Nisan 2024

   

     Doğu’da yaşayan halkların dil, tarih ve kültürlerini inceleyen bilim adamı, doğu bilimci, müsteşrik, şarkıyatçı. Fransızca orientaliste (oryantalist: ‘doğu bilimci’) sözcüğünden. Fransızca orient (=doğu) sözcüğüne isimlerden izafet sıfatı türeten -al son ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince oriens (=doğu) sözcüğüyle bağlantılıdır. Latince oriri (=yükselmek, kalkmak, [Güneş] doğmak) yüklemine fiilden fail türeten -ens ekiyle türetilmiştir. Latince oriri yüklemi İbranice or (=ışık) sözcüğünden kaynaklanmıştır.