Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ot

5 Kasım 2021

     Toprak üzerinde biten mevsimlik küçük bitki. R. Dankoff Ermenice ḥot (=çim, çimen, ot) sözüyle ilişkilendirmektedir. İlk Çağdan bu yana Ermenice ḥot sözüne dayalı bir kısım yer adlarıyla karşılaşılıyor. Söz konusu kelimenin ḥod, ḥoz ve ḥuz biçimleriyle mevcudiyeti görülmektedir. Ḥozat, Ḥodan gibi yer adlarındaki ḥoz sözcüğü ‘ot; çimen’ karşılığındadır. Türkçeye yakın dillerde ot şekliyle yer etmiştir. Uygurca, Türkmence, Özbekçe ve Azericede ot sözcüğü telaffuz ediliyor.