Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Otacı

16 Şubat 2024

     Çeşitli ot veya ilaçlarla tedavi uygulayan hekim, tabip, doktor; eczacı. Bin yıl önce Türkçede kullanılan ‘ilaç, deva, em; zehir’ karşılığındaki ot sözcüğünden kaynaklanmıştır. Bu bağlamda Orta Çağda Türkçede kullanılan otaçı (=hekim, ilaç yapan, tabip) sözcüğünden kalmadır. Aynı çağda otaçılıķ (=tababet) sözcüğü de ifade edilmiştir. Bir başka ot sözcüğü Kaşgarlı’nın sözlüğünde ‘ateş, duman’ ve diğer bir ot sözcüğü ise ‘bitki’ karşılığıyla belirtilmiştir. Tarihte ilaçların genellikle otlardan (=bitkilerden) elde edilmesi nedeniyle ot ve ilaç sözcükleri arasında münasebet kurulmuştur.