Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ötanazi

9 Mart 2022

      Ölme hakkı. Fransızca euthanasie (ötanazi: ‘[onulmaz hastalık hallerinde] öldürmeye izin verme’) sözünden. Fransızca euthanasique (ötanazik) ‘acısız ölüm veren’ karşılığındadır. XVII. yüzyılın ortalarına doğru Fransızcada yer eden bu söz Yunanca euthanasia (=kolay veya mutlu ölüm) sözünden intikal etmiştir. Eski Yunancadan gelen bu kelime aynı dilde eu (=iyi), thánatos (=ölüm) ve Latincede de kullanılan -ia (=ülke, çiçek ve hastalık adlarının sonunda bulunur) son ekiyle türetilmiştir. İngilizce euthanasia (=acısız ölüm) şekli aynı dilde XVII. yüzyılda euthanasy biçimiyle görülmüştür. Almanca Euthanasie, İtalyanca ve İspanyolca eutanasia, Portekizce eutanásia, Romence eutanasie, Rusça ve Bulgarca evtanasiya. Hollandaca euthanasie, Sırpça eutanazija.