Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Öte

21 Şubat 2021

     Bulunulan yere göre karşı yanda olan, berinin karşıtı, yanı başında olmayan, uzakta olan, bir akarsuyun veya yolun karşı tarafında olan, sonra,  ondan sonra. Eski Yunanca oṭēo (=uzağa itmek, kendinden uzaklaştırmak, itmek) sözüyle bağlantılıdır. Küçük Asya ülkesine gelen Oğuz boylarınca bu coğrafyada öte sözcüğü kullanılmış. XIV. yüzyıl sonrası metinlerde görülüyor. Eski Yunanca öḥṭe (=sahil, nehir kıyısı) sözünden alınmıştır. Yeni Yunancada öḥṭe sözcüğü ile birlikte aynı karşılıkta péra sözcüğü de kullanılıyor. Eski Yunanca öḥṭos ise ‘dik ve sarp kıyı’ diye biliniyor. Orta Çağdaki Türkçe öt (=geçmek, becermek) sözcüğü ile ilişkilendirilemez.  Bugün bile Türkçe eksenli dillerde öte sözcüğü kullanılmıyor. Öte karşılığında Azerice o teref, Uygurca u teref, Türkmence ol tarap, Kazakça ar jak, Kırgızca manday cak sözleri dile getiriliyor. “Eğer ay ise nite bindi ata/ Peri ise pes nice kaçmaz öte// Anı göndürüben uzattı öte/Şah öptü gözünden ü bindi ata// Eğer yüz kişi dört gün ok atadı/ Öte geçmeyedi aşa batadı” (Süheyl ü Nevbahar, XIV. yüzyıl).