Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Oto

21 Nisan 2023

     Otomobil sözcüğünün kısaca ifade edilişi. Otobüs, otoban, otoyol gibi oto- ön ekli sözler bulunuyor. Fransızca auto (oto: ‘otomobil, araba’) sözcüğünden. Almanca Auto olarak biliniyor. Eski Yunanca autos (=kendi, kendisi) sözcüğüyle bağlantılıdır. Latince auto- (=kendi kendine) sözcüğü aracılığıyla Batı Dillerine yayılmıştır.