Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Otokton

24 Mart 2020

     Yerli. Fransızca autochtone (otokton: ‘yerli’) sözünden gelmektedir. Türkçede ve Kürtçede, yarım yüzyıldır siyasi arenada sıkça karşılaşılan otokton sözü, Eski Yunanca autós/aute/autó (=kendi, bizzat, kendisi) ve ḥthos/ḥthon (=toprak, yer, memleket, arazi) sözlerinden oluşarak sonraları diğer Batı Dillerine intikal etmiştir. Eski Yunanca autóḥthon (=yerli, lokal; aynı mahalleden ya da memleketten olanlar; kendi kendine topraktan biten bitki) sözü biliniyordu.

     İngilizce autochton, Almanca Autochton, Portekizce ve İspanyolca autóctone şeklinde kullanılmaktadır. Çağdaş Yunancada autóḥtonas (=yerli) diye ifade ediliyor. Eski Yunanca autó (=kendi) sözü Latincede de biliniyordu. Bir kısım dünya halkları binlerce yıldır aynı topraklarda yaşıyorlar. Bunlara otokton halklar diyoruz. Kimi halklar ise tarihte bir yerden bir başka yerlere göçmüşlerdir. Yerli halklar sonradan gelenleri muhacir, göçmen ve benzeri sözlerle anmaktadırlar.