Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Otomobil

21 Nisan 2023  

     İnsan taşımak için kullanılan motorlu ve dört tekerlekli kara taşıtı. Fransızca automobile (otomobil) sözünden. Eski Yunanca autós (=kendi) sözcüğünden gelen Latince auto- (=kendi kendine) ve  mōbilis (=hareket edebilen, kımıldayabilen) sözlerinden türetilmiştir. Latince mōbilis sözü aynı dildeki mōbilitāre (=harekete geçirmek) yüklemiyle bağlantılıdır.