Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Otopsi

27 Ağustos 2021

     Ölüm nedenini belirlemek için cesedin incelenmesi işi. Fransızca autopsie (otopsi) sözünden. Eski Yunanca autópsia (=kendi gözleriyle görme) sözünden kaynaklanıyor. Eski Yunanca autóptes (=görgü tanığı) kelimesi de aynı köktendir. Bu sözlerdeki auto ön eki Eski Yunancada ‘bizzat, kendi, kendisi’ karşılığındaki autós sözünden geliyor. Son ek olan -(o)psia ise Eski Yunanca opsis (=görme) kelimesiyle bağlantılıdır ve aynı dilde opseio (=görmek) sözü de biliniyor. Eski Yunanca autopsei (=kendi gözleriyle) sözü de biliniyor. İngilizce autopsy, İtalyanca ve İspanyolca autopsia, Almanca Autopsie, Portekizce autópsia, Norveççe autopsi, Flemenkçe ve Romence autopsie, İskoç Gaelcesi autopsy.