Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ova

24 Kasım 2022

     Geniş ve düz arazi. Kökeni belirsizdir. Bu sözcük Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğünde bulunmuyor. Farsça abad (=bayındır yer) sözünden dönüştüğünden emin değilim. Türkçedeki oba (=göçebe çadırı) sözcüğüyle ilişkili değildir. Türkçeye yakın dillerde de ova sözcüğü yaygın değildir. Eski Anadolu Dillerindeki -uwa ile bir münasebet belirsizdir.