Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Özge

24 Mayıs 2020

     Başka, gayrı, ayrı. Ermenice oyz (=ayrı, ayrılmış, ayrı olarak) kelimesiyle aynıdır. Ermenice ozanal (=ayrı olmak, dışında yer almak, yabancı olmak) sözüyle bağlantılı görünmektedir. Özge sözü yalnızca Kazakçada ‘ayrı’ karşılığındaki ayrıkşa ve baska sözlerinin dışında kullanılmaktadır. Özge adındaki –ge son ekinin İran Dillerinden alınmış olduğu kanısındayım.