Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Özür

9 Nisan 2021

     Bir kusurun affedilmesini gerektiren neden, mazeret; kusur defo. Arapça uẕr (=bağışlama) sözcüğünden dönüşmüştür. Arapça uẕara (=bağışladı) da aynı köktendir. Arapça uẕr sözcüğünün çoğulu azār’dır. Arapça a ̍zār (=özürler, engeller) sözünü Arapça āzār (=incitme, tekdir) sözünden ayırmak gerekir. Türkçedeki azarlamak yüklemi bu ikinci āzār (=incitme, kırılma, rencide etme, tekdir) kelimesinden kaynaklanmaktadır.