Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Özür

9 Nisan 2021

     Bir kusurun affedilmesini gerektiren neden, mazeret; kusur defo. Arapça uẕr (=bağışlama) sözünden dönüşmüştür. Arapça uẕara (=bağışladı) da aynı köktendir. Arapça uẕr sözcüğünün çoğulu azār’dır. Arapça a ̍zār (=özürler, engeller) sözünü Arapça āzār (=incitme, tekdir) sözünden ayırmak gerekir. Türkçedeki azarlamak yüklemi bu ikinci āzār (=incitme, kırılma, rencide etme, tekdir) kelimesinden kaynaklanmaktadır.