Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Paçavra

30 Aralık 2022

     Eskimiş bez ya da kumaş parçası, çaput; değersiz işe yaramaz şey. Yunanca patsavoúra (=paçavra) sözünden. Rumca patzura veya patzavóra şekilleri görülmüştür. Bulgarca ve Sırpça pačavra aynı karşılıktadır. Ermenicede paçavra ‘kumaş parçası, çaput’ olarak biliniyor. Yunancada paçavura şekli de görülmektedir. Kürtçe paç (=pez parçası) ve paçık (=küçük bez parçası) sözcükleriyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Aynı dilde paça-bıre (=kesilmiş bez parçası) sözüyle ilişkili olabilir. Makedonca paçavra, Romence paceaură, Arapça bāçavra.