Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pafta

3 Mart 2022

     Kadastro durumunu belirten çizelgelerin tümü; harita bölümleri. Farsça bāften (=dokumak) yükleminden kaynaklanan bāfte (=dokulu olan, dokunmuş, parça; harita parçalarından her biri) kelimesinden. Farsça bāft (=kumaş) sözcüğüne dayanmaktadır. Aynı dilde -bāf, bāf-kār ve bāfende ‘dokuyucu, dokuyan’ karşılığındadır. Kürtçe pafte.