Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Paganizm

24 Ağustos 2020     

     Çok tanrıcılık dönemindeki bir inanç sistemi. Putperestlik. Latince paganus (=kırda yaşayan, taşralı, kırsal, köylü) sözüne dayanmış olduğu görülmektedir. Hıristiyanlığın yayılma döneminde Hıristiyan olmayan köylüler için de paganus sözü dile getirilmiş. İtalyanca ve İspanyolca pagano, İngilizce pagan, Portekizce pagão, Rumence păgân, İrlandaca págánach şeklinde bilinirken Fransızcada païenne (dişil şekli) ve païen (=eril şekli) kullanılmaktadır. Kürtçe pag (=yıkıntı yeri, toz veya çöp atılan yer) ve Ermenice pag (=avlu) sözleriyle ilişkisi belirsizdir.