Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pahalı

2 Mayıs 2021

     Değeri çok olan, fiyatı yüksek, ucuz olmayan. Farsça behâ (=değer, bedel, kıymet) sözcüğüne istinaden behâ-lı> paha-lı denilmiştir. Farsça behâ sözcüğü Türkçede paha şekliyle telaffuz edilmiştir. Farsça beh (=daha iyi) sözcüğüyle de bağlantılıdır. Farsça behâ, Pehlevicede wahāg (=ticaret; değer) sözüne dayanmaktadır.