Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Pahalı

2 Mayıs 2021

     Değeri çok olan, fiyatı yüksek, ucuz olmayan. Farsça behâ (=değer, bedel, kıymet) sözcüğüne istinaden behâ-lı> paha-lı denilmiştir. Farsça behâ sözcüğü Türkçede paha şekliyle telaffuz edilmiştir. Farsça beh (=daha iyi) sözcüğüyle de bağlantılıdır. Farsça behâ, Pehlevicede wahāg (=ticaret; değer) sözüne dayanmaktadır.