Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Palamut

7 Nisan 2021

     Kışın yapraklarını döken bir meşe türü. Bu meşe ağacının meyvesi. Bu meyve ortalama olarak kalbe benzediğinden Arapça bāl (=kalp, yürek) sözünden gelmiş olmalıdır. Halk arasında genellikle balamut deniliyor. Arapça ballût, Kürtçede palud şekliyle yer etmiştir. Yunancaya geçerek bu dilde balanidi diye anılmıştır. Sumerce al-la-an (=palamut) olarak ifade edilmiş. Palamut ağacı Sumercede gešal-la-an sözüyle belirtilmiş. Bu Sumerce sözler Akadcada allānum diye telaffuz ediliyordu. Arapça bāl (=yürek, kalp), Akadca libbum (=kalp, yürek) sözüyle ilişkili olabilir. Akadca allānum ise Sumerce alla veya al-la-an (=palamut) sözüyle bağlantılıdır. İngilizce belote oak (=belote meşe) sözü biliniyor. Akadcada ḥaluppum kelimesi de ‘meşe, palamut’ karşılığındadır. Bu sözün de palud sözüyle etimolojik bir ilişki olabilir.