Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Palamut

7 Nisan 2021

     Kışın yapraklarını döken bir meşe türü. Bu meşe ağacının meyvesi. Bu meyve ortalama olarak kalbe benzediğinden Arapça bāl (=kalp, yürek) sözünden gelmiş olmalıdır. Halk arasında genellikle balamut deniliyor. Arapça ballût, Kürtçede palud şekliyle yer etmiştir. Yunancaya geçerek bu dilde balanidi diye anılmıştır. Sumerce al-la-an (=palamut) olarak ifade edilmiş. Palamut ağacı Sumercede gešal-la-an sözüyle belirtilmiş. Bu Sumerce sözler Akadcada allānum diye telaffuz ediliyordu. Arapça bāl (=yürek, kalp), Akadca libbum (=kalp, yürek) sözüyle ilişkili olabilir. Akadca allānum ise Sumerce alla veya al-la-an (=palamut) sözüyle bağlantılıdır. İngilizce belote oak (=belote meşe) sözü biliniyor. Akadcada ḥaluppum kelimesi de ‘meşe, palamut’ karşılığındadır. Bu sözün de palud sözüyle etimolojik bir ilişki olabilir.