Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Palanka

17 Kasım 2020

     Çeşitli maksatlar için kullanılan küçük eğreti yapı, kulübe, gecekondu, baraka. Yunanca paránka (=kulübe, baraka), Macarca barakk (=baraka; çoğulu barakkok), Sırpça baraka (=küçük şato veya köşk), İtalyanca baracca (=baraka, kulübe), Yunanca paránka (=baraka, kulübe), Sırpça palanka sözleri yaklaşık karşılıklarda dile getirilmiş. Sırpça palanka, ‘ağaç ve toprakla yapılmış, hendekle çevrilmiş küçük hisar’ı ifade ediyor. Mazgirt yöresi Kürtçesinde palanqa veya palanqe sözü toprak ve ağaçtan yapılan küçük eğreti yapıları belirtmektedir. Türkçeye de yerleşen bu sözün, Eski Yunanca falangos (=kalın sopa) ile Latince falanks (=mızraklı alay) ve falangārum (=tahta makaralar) sözleriyle bağlantılı olması mümkündür. Bu tür yapılarda yaygın olarak ağaç kullanılışı altı çizilen sözlerle ilişkiyi akla getirmektedir. Bkz. Baraka.