Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Palas

 

18 Şubat 2023

     PALAS (I) Lüks otel. Aynı karşılıktaki Fransızca palace (palas) sözünden. XIII. yüzyıl Fransızcasındaki palais (=saray, mahkeme) sözüyle bağlantılıdır. Latince palātium (=saray; Caesar’ın evinin bulunduğu Roma’nın yedi tepesinden biri) sözüne dayanmaktadır. Bir olasılıkla Etrüsk kökenli Pales (=sığır tanrıçasının adı) sözüyle ilişkili sanılıyor. İtalyanca palazzo, İspanyolca palacio, İngilizce palace, Almanca Palast, Portekizce palácio, Romence palat, İsveççe palats, Hollandaca paleis.

     PALAS (II)  Keçi kılından dokunmuş olan kaba kilim. Aynı karşılıktaki Kürtçe palas (=kıl kilim) ya da Farsça palās (=dervişlerin giydiği kaba yünlü kumaş; yün halı, çul) sözünden Türkçeye intikal etmiştir. Türkçe palas pandıras sözü ‘gereğince derlenip toparlanmaksızın veya hazırlanmaksızın’ karşılığındadır. Palas sözüne pandıras uyarlaması yapılmıştır.