Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Palazlanmak

21 Kasım 2022

     Gelişip serpilmek, büyümek, irileşmek. Eski Yunanca pōlos (=tay; genç hayvan) sözünün zamanla palaz şekline dönüşmüş olması olasıdır. Bu bağlamda palazlanmak ‘yavrunun gelişip serpilmesi’ karşılığında ifade edilmiştir. Bu söz mecazen ‘zenginleşmek’ olarak da biliniyor. Türkçede palaz sözü ‘bir kısım kuş yavrularının civcivlikten sonraki durumu’nu belirtiyor. Bir varsayıma göre, Türkçedeki palaz sözü bala (=yavru) ve -z son ekinden oluşmuştur. Bkz. Bala.