Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Palikarya

20 Nisan 2021

     Rum kabadayısı. Rumca palikarya (=yiğit, delikanlı, cesur; genç) sözünden alınmıştır. Osmanlı toplumunun son dönemlerinde Rum delikanlılarına yönelik olarak biraz da küçümsemek maksadıyla palikarya denildiği görülüyor. Yunanca palikári (=delikanlı, yiğit, bekâr erkek) sözüne istinaden palikári mon (=koçum benim, delikanlım), palikaráki (=delikanlı) ve palikarás (=yalancı pehlivan, sözümona yiğit; kabadayı, palikarya)  sözleri de telaffuz edilmektedir. Rumcadaki palikarya sözünün Yunancadaki palikarás (=yalancı pehlivan) kelimesiyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Bu sözlerin Eski Yunanca palaio (=güreşmek, dövüşmek) yüklemiyle bağlantılı olduğu kanısındayım. Eski Yunanca pále (=güreş) de aynı köktendir. Antik Çağ Yunan tanrıçası Athena’nın bir başka adı olan Pallas ile etimolojik münasebetinden emin değilim.