Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Palto

6 Nisan 2021

     Soğuk havalarda üstte giyilen kalın erkek giysisi. Fransızca paletot (palto: ‘kalın üst giysisi, sako, palto’) sözünden aktarıldığı anlaşılmaktadır. Fransızca paletot kelimesi Latince palliātus (=Eski Yunan pelerini giyen) ile bağlantılıdır. Bunların da temelinde Latince pallium (=örtü, yatak örtüsü; Eski Yunan pelerini) ve pallae (=bir tür kadın giysisi; tragedya giysisi) sözleri görülüyor. Romence palton, Yunanca paltó, Rusça palto şekilleriyle biliniyor. Eski Yunanca palüno (=yaymak, örtmek) sözüyle bağlantılıdır. Kürtçede ‘palto’ karşılığında hem palto hem de sako sözleri telaffuz etmektedir. Farsçaya da intikal eden palto sözcüğü Kazakça, Kırgızca, Azerice, Uygurca ve Tacikçeye de geçerek kısmen veya yaygın şekilde kullanılmaktadır. Söz konusu dillerin kimine Rusça üzerinden kimine Farsça üzerinden geçişler olmuştur.