Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Palyatif

20 Nisan 2021

    Geçici, geçiştirici, muvakkat. Sorunlara temelli, kalıcı ve köklü çözümler yerine günü kurtarmaya yönelik geçici çözümler aramak ve uygulamak. Tıp alanında hastalığı tümden ortadan kaldırmaya değil, bir miktar etkilerini azaltmaya yönelik ilaç ve tedavi. Fransızca palliatif (palyatif: ‘geçici çare, geçici önlem’) sözünden alınmıştır. Fransızca pallier (palye: ‘geçici olarak dindirmek, yarım yamalak iyileştirmek) fiilinden türetildiği anlaşılıyor. Bu sözün Latinceden kaynaklandığı görülüyor. Latince palla (=kadın giysisi; tragedya giysisi), palliātus (=eski Yunan pelerini giyen) ve pallium (=örtü, yatak örtüsü, eski Yunan pelerini) sözleriyle bağlantılıdır. Bu örtü veya pelerinler geçici bir görev gereği veya zorunlu hallerde giyildiğinden ‘geçicilik’ karşılığında bugüne aktarılmıştır. İngiltere’de 15. yüzyıldan bu yana palliative şekliyle ‘bir yara veya hastalığı hafifletmeye veya geçici bir süreliğine dindirmeye yönelik’  olarak kullanılagelmiştir.

    Almanca Palliativ, İtalyanca palliativo, İspanyolca ve Portekizce paliativo, Romence paliativ, İsveççe palliativ, Rusça palliatvnyy, Hırvatça paliyativno, Sırpça ve Bulgarca paliativno.