Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel

23 Eylül 2021

     Açık oturum, dinleyici kitlesi önünde yapılan tartışmalı görüşme. Aynı karşılıktaki Fransızca panel sözünden. Fransızcaya İngilizce panel kelimesiyle ilişkilidir. Panel radyatör, ‘pano şeklindeki radyatör’dür. Orta Çağda Fransızcada panel ‘bir bez parçası’nı ifade ediyordu. Latince pannus (=giysi parçası, çaput) sözünden türetilmiştir. Latince panniculus ‘çaput, paçavra’ olarak biliniyordu. Latince pannōsus ‘eski püskü, partal, yırtık’ demekti. Kürtçe pine (=yama) sözü de aynı kökten olmalıdır. XIV. yüzyıl sonlarında kumaş veya parşömen parçasına da panel denildi. Bir toplantıya katılanların adlarının panel denilen bu kumaş, parşömen veya kağıt parçaları üzerine yazılmaları nedeniyle panel kelimesi aynı zamanda bir konuda yapılan tartışmalı toplantıyı ifade etmiştir. Portekizce painel, İtalyanca pannello, Almanca Panel, İngilizce ve Rusça panel