Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pankreas

8 Nisan 2021

     Midenin arkasında bulunan boşaltıcı kanallarıyla onikiparmak bağırsağına bağlı olan, iç ve dış salgılara sahip iri bir organ. Fransızca pancréas (pankreas) sözünden geliyor. Eski Yunanca pān (=tüm, bütün, tümüyle) ve kréas (=et, et parçası) sözlerinden kaynaklanmıştır. Eski Yunanca pān sözü pās veya pāsa şekliyle de kullanılıyordu. Zorunlu hallerde cerrahi ameliyatla pankreasın tümü veya bir kısmı çıkarılıyor (pankreatektomi). Ayrıca pankreas kanalını yarmak için cerrahi ameliyat yapılmaktadır (pankreatikotomi). Pankreası yarmak için yapılan ameliyata ise tıp alanında pankreatotomi deniliyor. Bir de pankreatit denilen pankreas iltihabı söz konusudur.

    İngilizce pancreas, Almanca Pankreas, İtalyanca pancreas, İspanyolca páncreas, Portekizce pânkreas, Arapça albankuriyas veya bankriyas, Sırpça pankreasa, Arnavutça pankreasi, Katalanca pàncreas, Gürcüce pankreasi, Latince pancreate ve Kürtçe pışık, sıpil, sıpilak sözlerinin yanı sıra pankreas da denilmektedir.