Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Papak

8 Mart 2023

     Yaygın olarak Azerbaycan ve Kafkasya’da kullanılan bir tür başlık olan kalpak.  ‘Şapka, kalpak’ karşılığındaki Kürtçe papağ veya Farsça pāpāh sözcüklerinden alıntı olduğu anlaşılıyor. Bu sözcükler Pehlevice pambag (=pamuk) sözcüğüyle bağlantılıdır. Azerice papag, Özbekçe papaḥ, Tatarca, Başkırtça ve Rusça papaḥa şekliyle biliniyor. Rumca palpáki, Ermenice papak, Gürcüce papahi ve Lazca ṕaṕaḥi sözleri ‘kalpak, şapka’ karşılığındadır. Başlarına kara papak taktıklarından komşularınca Karapapak adıyla adlandırılan bir Kafkasya topluluğu biliniyor.