Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Paradigma

17 Nisan 2021

     Belirli bir alanda çalışan bilim adamları topluluğunun ortak inanç ve değerleriyle alışkanlıklarının tümü; değerler dizisi, örnek, model, numune, emsal, misal, temsil, kalıp. Fransızca paradigme (=örnek, misal; [dilbilgisinde] kip) sözünden alınmıştır. Thomas Kuhn, “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” (1962) adlı kitabında yukarıdaki tanıma uygun olarak paradigma kavramını kullanmıştır. Paradigma sözü Eski Yunanca parádeigma (=model, misal, örnek) sözüne dayanıyor. Ayrıca Eski Yunanca paradeiknimi (=göstermek, örneklemek, açıklamak, kıyaslamak) fiiliyle bağlantılıdır. Eski Yunanca paradeigmatizo (=model göstermek, örneklemek, örnek olmak) yüklemi de aynı köktendir. Eski Yunanca para (=yanında) ve deiknimi (=göstermek) sözlerine istinaden türetilmiştir. İngilizce paradigm, Almanca Paradigma, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça paradigma, Yunanca parádeigma.