Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Paragraf

3 Nisan 2023

     Düz yazılarda satır başları arasındaki bölümler. Aynı karşılıktaki Fransızca paragraphe sözünden. XIII. yüzyıl Fransızcasında paragrafe şekliyle bilinmiştir. Orta Çağ Latincesindeki paragraphus (=yazıda bir bölümün başlangıç işareti) sözüne dayanıyor. Eski Yunanca paragráphō (=yana yazmak, yanına işaret koymak) sözünden Latinceye intikal etmiştir. Eski Yunanca parágraphē (=yana yazılan şey) sözü de aynı köktendir. Eski Yunanca gráphō (=yazı yazmak) yükleminden kaynaklanmaktadır. Aynı dilde grapheion (=yazı kalemi veya fırçası)  sözü de biliniyor. Aynı dilde ve aynı kökten graphē (=yazı), graphikós (=yazı yazan) sözleri de kullanılmıştır. Eski Yunancada pará ön eki birçok söz veya sözcükte kullanılmıştır. Eski Yunanca pará– (=yanına, yakınına; -e doğru) ön eki bu sözde de kullanılmıştır. İngilizce paragraph, Almanca Paragraf veya Paragraph, İtalyanca paragrafo, İspanyolca párrafo, Portekizce parágrafo, Romence, İsveççe ve Rusça paragraf, Hollandaca paragraaf, Yunanca parágrafos.