Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Paranoya

4 Nisan 2023

     Aşırı güvensizlik, kuşku, endişe ve korkuya dayalı psikolojik bir hastalık türü. Fransızca  paranoïa sözünden. Yunanca paránoia (=zihinsel belirsizlik, delilik) sözüyle bağlantılıdır. Bu söz Eski Yunanca péra (=ötesinde, uzağında) ve noia (=anlama, algılama) sözcüklerinden kaynaklanıyor. Eski Yunancada pará (=yanına, yakınında) sözcüğü de kullanılmıştır. Eski Yunanca noia sözcüğü aynı dildeki nóos (=akıl, algı) sözcüğüne dayanmaktadır. Anlamsal açıdan para- ön ekli sözcüklerin Eski Yunanca péra sözcüğüyle bağlantılı sayılması daha akla uygundur. İngilizce, İsveççe, Norveççe, Hollandaca, İtalyanca ve İspanyolca paranoia, Almanca Paranoia, Portekizce paranóia, Rusça paranoyya.