Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Parantez

13 Mayıs 2021

     Cümle içinde yer alan bir sözü metin dışında tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen eğmeç şeklindeki işaret. Fransızca parenthèse (=konu dışı söz, tümce; parantez, ayraç) sözünden. Fransızcaya Yunanca parénthesi şeklinden intikal etmiştir. Yunancaya ise Eski Yunanca paréntazis (=araya girme, ekleme, katma, ilave etme) kelimesinden aktarılmıştır. Eski Yunanca parenthéki de aynı karşılıkta biliniyordu. Aynı dildeki  páranta (=eğik olarak, enlemesine, enine, yanlamasına) sözü parantez sözüyle ilişkili olmalıdır. Eski Yunanca pará (=yanına, yakınına) ve thésis (=yerleştirme, bırakma, düzenleme) eklerinden oluşmaktadır. İngilizce parentesis, Almanca Parenthese, İtalyanca parentesi şekliyle telaffuz edilmektedir.