Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Parazit

23 Aralık 2021

     Asalak; radyo, televizyon, telefon ve telsiz gibi aygıtlardaki yabancı ses karışımı veya cızırtı sesi. Fransızca parasite (parazit: ‘asalak; rahatsız edici; [radyo vb.] parazit) sözünden. Eski Yunanca parásitos (=asalak, parazit, başkasından geçinen) kelimesine dayanmaktadır. Aynı dilde parasitia ‘asalaklık’ demekti. Eski Yunanca para (=yanında, yakınında) ve sitos (=yiyecek, besin, tahıl, ekmek) eklerinden oluşmaktadır. Eski Yunanca sitón ‘buğday tarlası’ karşılığındadır. Latince parasitus (=asalak) kelimesi aracılığıyla Batı Dillerinde yer etmiştir. İtalyanca parassita, İngilizce parasite, Almanca Parasit, İspanyolca parásito, Portekizce parasita, Romence ve Rusça parazit.