Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardon

12 Mart 2021

     ‘Özür dilerim, affedersiniz’ karşılığında ifade edilen bir söz. Fransızca pardon (=bağışlama, af) kelimesinden alınmıştır. Fransızca pardonner (=bağışlamak, mazur görmek, affetmek) yükleminden türetilmiştir. Aynı dilde pardonnable (=bağışlanabilir) sözü de bulunuyor. İngilizcede sorry sözcüğünün yanı sıra pardon da denilmektedir. Yine İngilizcede ‘eskiden kırsal kesimde dolaşarak günahların affını satan kimse’ pardoner diye biliniyordu. Fransızcada kullanılan pardonable kelimesi İngilizcede de aynı karşılıkta dile getirilmektedir. Buna karşılık İspanyollar pardon sözünü perdón şeklinde telaffuz etmektedirler.