Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlamenter

18 Mart 2021

   Parlamento üyesi, parlamentoya dayanan, milletvekili, senatör. Fransızca parlementaire (parlömanter) sözünden alınmadır. Fransızca bu söz, ‘parlamentoya ait, parlamento üyesi, milletvekili, senatör; konuşma görevlisi, delege’ karşılığında kullanılmaktadır. Fransızcada parlementer (parlömante: ‘görüşme yapmak, uzun uzun konuşmak, soluk tüketmek) sözü de Fransızca parler (konuşmak, topluluk karşısında konuşmak) yüklemiyle bağlantılıdır.

     İtalyancada parlamentare (=parlamentoya ait, parlamenter), parlante (=konuşan) ve parlare (=konuşmak), parlatore (=konuşmacı) sözleri telaffuz ediliyor. Bunların Fransızcada altı çizilen kelimelerle aynı kökene dayandıkları anlaşılmaktadır. Birçok dile Fransızca veya İtalyanca üzerinden yayıldığı belirleniyor. Parlamenterlerin en kayda değer işlevleri yürütme erkinin yurttaşlar üzerindeki olumsuz tasarruflarını dile getirerek bunların izale edilmesini sağlamaktır. Parlamenterler bu yöndeki işlevleri nedeniyle masumdurlar ve suçlu sayılamazlar.