Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Parmak

7 Mayıs 2023

     İnsan ve bir kısım hayvanların el ve ayaklarında bulunan eklemli uzantılardan her biri. Orta Çağ Türkçesinde ‘parmak’ karşılığında ernek sözcüğü kullanılmıştır. Aynı çağda ernğek şekli de telaffuz edilmiştir. Sonraları ernek karşılığında barmak ve akabinde parmak şekli ifade edilmiştir. Bir kısım canlılar parmaklarıyla tutunup hareket ettiklerinden Orta Çağ Türkçesindeki bar (=varmak, gitmek, hareket etmek) sözcüğüyle bağlantılı olarak barmak sözü dile getiril olmalıdır. Azerice barmag, Türkmence, Tatarca, Uygurca, Kazakça ve Başkırtça barmak, Özbekçe barmàk.