Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Partal

17 Aralık 2022

     Çok kullanmaktan yıpranmış, eskimiş. Kürtçe pırtal (=partal, eskimiş olan) sözünden alıntı olabilir. Eskimeyi ifade eden pırt veya purt sözcükleri Hint-Avrupa Dillerinde mevcuttur. Kürtçe pırtık ‘pürüz, eskime’ ve pert ‘dağınık’ demektir. Bengalce purātana (=eski), Nepalce purānō, Hintçe puraana sözleri ‘eski’ karşılığındadır. Yunanca partáli (=yırtık elbise), Arnavutça partalle (=eski eşya), Makedonca partalko (=eskimiş), Bulgarca partal (=eski, paçavra) sözleri biliniyor.