Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pasavan

7 Mayıs 2023

     Sınırdaş ülkelerin sınır bölgeleri içinde yaşayan yurttaşlarına kısa süreli dolaşımları maksadıyla verilen pasaport yerine geçerli belge. Fransızca passavant (=geçiş belgesi) sözünden. Fransızca passer (=geçmek, geçip gitmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu yüklem Fransızca pas (=adım, yürüyüş) sözcüğüne dayanmaktadır. Latince passus (=adım) sözcüğü de aynı köktendir. İtalyancada passa sözcüğü ‘geçiş’; passare ‘geçmek’ karşılığındadır.