Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Pasif

3 Temmuz 2021

     Tepkisiz, aktif olmayan, edilgin; çekingen, durgun. Fransızca passif (=hareketsiz, edilgen, ilgisiz) kelimesinden alınmıştır. Eski Fransızcada da passif şekliyle biliniyordu.‘Edilgin’ karşılığındaki Latince passivus sözüyle bağlantılıdır. Latince patere (=maruz kalmak, açıkta bırakılmak, açık olmak) yüklemiyle ilişkilidir. İngilizce passive, Almanca passiv, İtalyanca ve Portekizce passivo, İspanyolca pasivo, Rusça, İsveççe ve Norveççe passiv, Romence pasiv.