Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasif

3 Temmuz 2021

     Tepkisiz, aktif olmayan, edilgin; çekingen, durgun. Fransızca passif (=hareketsiz, edilgen, ilgisiz) kelimesinden alınmıştır. Eski Fransızcada da passif şekliyle biliniyordu.‘Edilgin’ karşılığındaki Latince passivus sözüyle bağlantılıdır. Latince patere (=maruz kalmak, açıkta bırakılmak, açık olmak) yüklemiyle ilişkilidir. İngilizce passive, Almanca passiv, İtalyanca ve Portekizce passivo, İspanyolca pasivo, Rusça, İsveççe ve Norveççe passiv, Romence pasiv.