Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Paskalya

27 Nisan 2021

     Hristiyanların her yıl Hz. İsa’nın dirilişini kutladıkları bayram. Rumca pasḥaliá veya pásḥa’dan. İbranice pesah (=geçiş) sözcüğüne dayanmaktadır. Ayrıca Yahudilerin Mısır’dan çıkışlarının anısına kutlanan bayramdır. Paskalya süresince yapılan çöreğe paskalya çöreği deniliyor. Paskalya yumurtası paskalya süresinde kabuğu boyanmış olarak satışa sunulan yumurtadır. Paskalya çiçeği bir cins bodur leylaktır. Latince pascha ‘paskalya yortusu’dur. Yunanca pasḥaliá (=leylak; hanım böceği) sözü de telaffuz ediliyor. Yunanca pásha (=paskalya; İbranilerin Hamursuz Bayramı) sözcüğüyle bağlantılıdır.