Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Paspal

27 Nisan 2021

     Dağınık, bakımsız, derli toplu olmayan; kirli, pis kimse. Yunanca paspalizo (=saçmak, dağıtmak, yaymak,  serpiştirmek) sözünden kaynaklanmaktadır. Bununla bağlantılı olarak Yunanca paspálisma (=dağıtma, serpme, saçma) sözü de kullanılıyor. Bu sözlerin Eski Yunanca pásso (=saçmak, dağıtmak, yaymak, dökmek) yüklemine dayanmış olduğunu sanıyorum. Rumca paspali (=ince un) sözüyle ancak dolaylı olarak ilişkilendirilebilir. Rumca paspali (=ince un) sözü için bkz. Panagiotides, Kamus-ı Rumi, 1896 İzmir, s. 927.