Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Pataklamak

8 Mart 2021

     Rastgele vurarak dövmek. Eski Yunanca patagos (=çarparak vurmak, gümleterek vurmak) sözüyle bağlantılıdır. Yunanca patatto (=iki cismi birbirine çarpmak) ve Eski Yunanca patageo (=gürültü yapmak, gürlemek) sözleri pataklamak sözüne yol açmıştır. Yunanca patatrák (=gürültü patırtı) kelimesi de aynı kökenden geliyor. Yunancadaki patag köklü kelimelerin Türkçede telaffuz edilen patag-(la)-mak> pataklamak şekline dönüşmüş olduğu görülmektedir. Türkçede patak ve Kürtçede patağ ‘tokat, dayak’ olarak biliniyor. Kürtçede patağ kırın (=pataklamak) sözü kullanılıyor. Pataklamak sözü Asya Türkçesinde görülmemektedir. Aynı söz, Türkçeye yakın dillerde de bulunmuyor.