Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Patik

8 Aralık 2021

     Yaygın olarak iple örülen ayakkabı şeklindeki çorap; altı yumuşak ince deriden yapılma küçük çocuk ayakkabısı. Rumca patiki sözüyle bağlantılıdır. Yunanca pátos (=dip, taban; kösele) kelimesi de aynı köktendir. Eski Yunanca pátos (=adım, yürüyüş) kelimesi de kullanılıyordu. Eski Hint ve İran Dillerinde ‘ayak’ karşılığındaki pa veya pad sözlerine dayanmaktadır. Kürtçe patık.